Denní rytmus

Denní rytmus

Den je časová jednotka mající svůj řád. Je typickým rytmickým střídáním spontánních a řízených činností.

více
Týdenní rytmus

Týdenní rytmus

Uspořádání činností jednotlivých dnů se nemění, což působí velmi pozitivně na psychiku dítěte, neboť se nenásilně orientuje v čase a vše co je pro dítě známé, je osvobozuje od stresu, který naopak budí neznalost věcí příštích. Dítě je tak více uvolněné a může se každý den těšit na svoji oblíbenou činnost.

více
Roční rytmus

Roční rytmus

Hlavním tématem je rok a jeho koloběh. Jednotlivé tématické celky nejsou přísně ohraničeny a vzájemně se prolínají. Shodují se s ročními dobami. Jejich charakteristika je vodítkem pro tvoření jednotlivých tématických částí. Ty trvají zpravidla 2 týdny. Každá roční doba má své vyvrcholení v hlavním svátku.

více