DENNÍ RYTMUS

Den je časová jednotka mající svůj řád. Je typickým rytmickým střídáním spontánních a řízených činností.

DOPOLEDNE

7:00 – 8:00
Příchody dětí do MŠ, jejich spontánní hraní a povídání jak s kamarády, tak s paními učitelkami. Po uklízení hraček následuje ranní kroužek.

8:00 – 8:45
Komunitní kruh s dětmi

8:45-9.30
Hygiena
Ranní svačinka – doprovázená zapálením svíce a společnou průpovědí na začátku a také společným poděkováním a zhasnutím svíce na konci. Pro tuto chvíli jsou v ranním kroužku určeni pomocníci, kteří mají na starosti chystání stolečků a také jejich úklid včetně roznášení jídla. Je to velice vážený úkol, podporující sociální cítění jak pomocníků, tak ostatních dětí, které se učí trpělivosti, ale také společenským rituálům jako je poděkování za službu. Také vzrůstá sebevědomí jedince.

Zahajovací a koncový rituál je právě v dnešní době to, co chybí a přitom tolik pomáhá uklidnění, koncentraci, vyznačení hranic, kde něco končí a něco jiného začíná.

9:30 – 10.00
Jednotlivé činnosti podle dne v týdnu – malování, pečení, voskování, volná kresba…

10.00 – 11:45
Pobyt venku

11:45 – 12:30
Oběd – opět s úvodním i závěrečným rituálem
Vlastní průběh oběda je více individuální, jak ve velikosti porcí, tak v čase, který dítě potřebuje. Tolerujeme, pokud dítě nějakou potravinu odmítá a postupně se snažíme nabízet vše.

ODPOLEDNE

12:15 – 12:30
Předávání dětí odpovědné osobě (ponejvíce rodičům), pokud jdou děti po obědě domů.

12:45 – 14:00
Odpočinek
Pohádka + zpívání
Odpočinek začíná opět rituálem, který má stejný účinek jako ten před jídlem. Součástí je pohádka – vždy vybíraná s ohledem na období, ve kterém je vyprávěna.

13:30 – 14:00
Individuální práce jitřenek (od 2.pololetí)

  • tkaní

  • vyšivání polštářků

  • šití kapsičky

  • výroba deštné hole

  • šití míčku

  • šití rybičky

Množství výrobků je odvislé od schopností jednotlivých dětí.

14:00 – 14:30
Svačina

14:30 – 15:45
Volná hra
Je nutno počítat s tím, že při nejlepší vůli někdy nejde časový harmonogram dodržet naprosto přesně.