Třída se otevírá v 7:00 hodin a zavíráme v 16:00 h. (Vždy toto aktualizujeme na začátku nového školního roku při prvním společném setkání s rodiči.) Je ale možné, že budete chtít odejít jinak než po odpol. svačině, potom jsou u nás používány tyto názvy:

Po obědě – 12.30 hodin

Hned po spaní – 14.00 hodin

Příchod do MŠ – nejpozději do 7.50 hodin! Když přijdete tak, aby dítě vstoupilo v 8hodin do třídy, taky to ještě jde. Jinak nás rušíte při ranním kroužku. Děti se i úctě k druhému člověku učí nápodobou. Toto je projevem úcty k druhým. Kroužek trvá přibližně do 8.30 hodin. Pokud nestihnete přijít včas, klidně přijďte až na svačinku v 8.30 hodin. Je dobré nám do 7.50 hodin dát vědět, že nestíháte, musíme do kuchyně včas hlásit počet svačin apod. Děkujeme.

– Telefonujte nejpozději do 7. 50 a potom až 8.30! V této době máme kroužek a telefony vám nevezmeme. (Myslete si třeba, že operujeme a hned je vám jasné, že se nemůžeme nechat rušit :)).

– Termín MEZISMĚNA je u nás málo frekventovaný, ale znamená to, že slouží po určitou dobu jen jedna z učitelek (nemoc…). Potom platí, že:

06.15 – 07.45 – ráno přivedete děti na hlavní budovu (Medvídek)

7.45 – 15.00 – hlavní část dne jsme společně ve Studánce

14.15 – 16.00 – odpoledne děti vyzvednete zase na hlavní budově (Veverka).

Občas se i rozcházíme ve Studánce, ale to se včas dozvíte.

Prázdniny – vždy budeme zjišťovat, které dítě bude v této době navštěvovat MŠ. V případě malého zájmu se děti z různých tříd spojují a různě přesouvají, případně se provoz ruší. Na nástěnce budou umístěny seznamy. Prosím, sledujte.

Odpočinek – děti odpočívají všechny! Nejstarší (jitřenky) od 2. pololetí odpočívají kratší dobu – mají své "jitřenkové závěrečné činnosti".

Děti dělíme na:

sluníčka – nejmladší

hvězdičky – střední

jitřenky – předškolní

Děti nedělíme jen podle věku, ale zohledňujeme jejich individuální schopnosti a podle toho potom "zařazujeme" do jedné ze skupinek.

Typy docházky (které jste už zaznamenali v přihlášce) také dohodnete s paní Hrabákovou. Jen pro orientaci a Vaše rozhodování – setkáte se s termíny celodenní docházka, dopolední a 5x v měsíci.

Okolo stravování – výdej jídla do košíčku pro děti, které mají celodenní docházku a jdou toho dne po obědě. Dostanete převážně ovoce.

Nemoc a jiné případy, kdy dítě nepřijde do školky se omlouvají 24 hodin předem. Výjimku tvoří pondělí. Pokud dítě onemocní přes víkend, omlouváte ho až v pondělí a toto je také omluveno (nešlo omluvit dopředu). Pro jídlo si můžete přijít jen jednou! Jen první den nemoci, kdy dítě nebylo omluveno. Příklad: Dítě je omluveno do středy, ale nepřijde ani ve čtvrtek. Nemáte na oběd nárok, i když dítě už vlastně nebylo omluveno. Musíte včas volat, že dítě opět nepřijde.

Platby – stravné i školné – domlouváte vždy osobně s paní Hrabákovou. Platby probíhají přes účet nebo výjimečně v hotovosti. Při nemoci platí jen v 1. den nemoci. Všechny informace najdete na nástěnce nebo přímo u paní Hrabákové.

ORGANIZACE

Třídní vzdělávací program (TVP) Waldorfské třídy máte na nástěnce

nebo ve třídě. Je to pro vás jakýsi přehled o životě v naší třídě. Určitě si budeme také povídat.

Co u nás děti najdou ke hře?

– kamarády!

– přírodniny (klacíky, kameny, šišky, plody, špalíky, rouno…..)

– látky různých barev (bavlna, len, vlna, hedvábí)

– hmatky ze dřeva

– přírodní výtvarný materiál – barvy, modelovací vosk, papíry různých velikostí a kvalit…. a různé jiné věci vhodné pro hru dětí předškolního věku.

Hra je u nás jedno velké objevování, ne trénink pro mechanickou práci!

– stále přítomnou hudbu (spontánní i řízenou)

– silné vztahy s dětmi i rodiči

Co u nás děti ke hře nenajdou?

– televizi

– počítač

– elektroniku

– plasty – hračky

– do detailu propracované hračky, hračky typu Lego), u kterých už se neprojevuje čistá fantazie a je dle našeho vhodná až pro děti starší

– mimoškolní činnosti – angličtina, hra na flétnu…

– Nejsme církevní školka a děti nijak nábožensky nevzděláváme, taky

neupřednostňujeme žádné vyznání. Tradice, které dodržujeme, jsou ale

často (bohužel) vnímány jinak.

– Třídní fond – 200 Kč na rok. Slouží na potřeby, které nemůže proplácet

ředitelství.

NÁŠ ŽIVOT S DĚTMI