ROČNÍ RYTMUS

Hlavním tématem je rok a jeho koloběh. Jednotlivé tématické celky nejsou přísně ohraničeny a vzájemně se prolínají. Shodují se s ročními dobami. Jejich charakteristika je vodítkem pro tvoření jednotlivých tématických částí. Ty trvají zpravidla 2 týdny. Každá roční doba má své vyvrcholení v hlavním svátku.

Hlavním tématem je rok a jeho koloběh. Jednotlivé tématické celky nejsou přísně ohraničeny a vzájemně se prolínají. Shodují se s ročními dobami. Jejich charakteristika je vodítkem pro tvoření jednotlivých tématických částí. Ty trvají zpravidla 2 týdny. Každá roční doba má své vyvrcholení v hlavním svátku. K němu postupně směřujeme týden po týdnu prací s dětmi, konečnou formu získá slavnost za úzké spolupráce rodičů a učitelek.
Vnímání proměnlivosti ročních dob (a jemné přechody mezi tématy) umožňují:

  • změny ročního stolu (příroda venku je v malém uvnitř třídy)

  • barevnost odpovídající jednotlivým ročním dobám (ve výzdobě i barvách, s nimiž děti pracují)

  • přírodní materiály, vhodné pro určité roční období, které se objevují ve třídě

  • výběr textů, her, pohádek, činností

Charakteristika období z hlediska přírody

PODZIM

MICHAEL (odvaha, úroda, barvy, rozmanitost, vyvrcholení plodného období, koncentrace všech sil do semínka (jako zárodku života), odumírání, rovnováha, statečnost, rozlišování)

MARTIN (soucit, vcítění, empatie, tma, zima, zklidnění)

ZIMA (chybí barvy, zpomalení, ztišení)

MIKULÁŠ (nezištnost, spravedlnost, štědrost, krátký dem, slunce nízko, nehřeje)

ADVENT (pokora, očekávání, zjemnění)

VÁNOČNÍ OBDOBÍ (zcitlivění, lidská blízkost, radost, sounáležitost, slunovrat, počátek pohybu vnitřních sil Země, nový začátek,

TŘÍKRÁLOVÉ OBDOBÍ (vůle, důvěra, poznání, navracení světla, síly růstu pod zemí)

JARO (světlo, Slunce sílí)

HROMNICE (veselost, uvolnění)

MASOPUST (vydechnutí, sílí činorodost, tání)

VYNÁŠENÍ MAŘENY (pročištění, naděje, aktivita, proměna, úklid, nový život)

VELIKONOČNÍ OBDOBÍ (očišťování, rašení, kvetení, růst)

LETNICE ( barvy)

LÉTO

JAN (vůně, zvuky, slunce v nejvyšším bodě, růst a zrání plodů)