Anděl Gabriel

Byla cesta ušlapaná

Co to svítí

Nad sluncem a nad hvězdami

Panno blahoslavená

Šla Maria do ráje

Už zmlkly ptačí nápěvy

Venku je noc tmavá

Z nebe jest vyšel

ADVENT