Zelené oázy – Zahrada u Studánky

Zelené oázy – Zahrada u Studánky

12.říjen 2019 • 09:00


Z národního grantového programu Zelené oázy jsme jako jediní z Vysočiny získali podporu projektu Zahrada u Studánky.

Zahradu u Studánky jsme se snažili utvářet převážně pro děti, aby je podněcovala k pozorování, bádání, ke hře, relaxaci a péči o ni.

12.10.2019 jsme realizovali podzimní výsadbu 44 stromů a keřů a celkovou úpravu zahrady s pomocí 16-ti rodin, jejichž děti navštěvují třídu Studánku s prvky waldorfské pedagogiky, která je součástí MŠ Vláček ve Žďáře nad Sázavou. Do úpravy naší části zahrady se zapojilo 30 dospělých a 23 dětí, kteří s velkým nasazením přetvářeli zahradu 6 hodin (foto v příloze). Počasí nám přálo, stejně jako maminky, které přinesly různé dobroty a v zázemí třídy uvařily bramborovou polévku pro všechny přítomné!!

Již na jaře jsme s 11-ti současnými  a bývalými rodiči vysázeli v rámci tohoto projektu 32 trvalek.

Všem zúčastněným velmi děkujeme!

O konkrétním umístění a názvu rostlin budou informovat veřejnost a návštěvníky zahrady dvě informační cedule.

Rozrůstáním keřů se Zahrada u Studánky více zazelená a vzniknou různá zákoutí, plná barev a vůní, která jsou dětmi velmi vyhledávána.

Větší změny se Zahrada u Studánky dočká ještě na jaře, kdy dojde k realizaci stavby zahradního domku, z jehož střechy budeme zachytávat dešťovou vodu k zalévání.

Jsme rádi, že se realizace projektu Zahrada u Studánky podařila podle našich představ a věříme, že bude v městské zástavbě útulnou oázou pro děti i ostatní uživatele a potěšením pro oči kolemjdoucích.

Eva Turinská