Až budu silný

Až budu silný

Dny se krátí

Michaeli světla králi

Nebeský svatý Michale

O dobrém králi Václavovi

Ó přemocný archanděli Michaeli

Slunce je štítem Michaela