Advent

Nad sluncem a nad hvězdami

.

Anděl Gabriel

Byla cesta ušlapaná

Panno blahoslavená

Šla Maria do ráje

Už zmlkly ptačí nápěvy

Z nebe jest vyšel

Venku noc je tmavá

Co to svítí