Náš život s dětmi

Třídní vzdělávací program (TVP) Waldorfské třídy máte na nástěnce

nebo ve tříd.  Je to pro vás jakýsi přehled o životě v naší třídě. Určitě si budeme také povídat.

Co u nás děti najdou ke hře?

– kamarády!

– přírodniny (klacíky, kameny, šišky, plody, špalíky, rouno…..)

– látky různých barev (bavlna, len, vlna, hedvábí)

– hmatky ze dřeva

– přírodní výtvarný materiál – barvy, modelovací vosk, papíry různých velikostí a kvalit…. a různé jiné věci vhodné pro hru dětí předškolního věku.

Hra je u nás jedno velké objevování, ne trénink pro mechanickou práci!

– stále přítomnou hudbu (spontánní i řízenou)

– silné vztahy s dětmi i rodiči

Co u nás děti ke hře nenajdou?

– televizi

– počítač

– elektroniku

– plasty – hračky

– do detailu propracované hračky, hračky typu Lego), u kterých už se neprojevuje čistá  fantazie a je dle našeho vhodná až pro děti starší

– mimoškolní činnosti – angličtina, hra na flétnu…

– Nejsme církevní školka a děti nijak nábožensky nevzděláváme, taky

neupřednostňujeme žádné vyznání. Tradice, které dodržujeme, jsou ale

často (bohužel) vnímány jinak.

– Třídní fond – 200 Kč na rok. Slouží na potřeby, které nemůže proplácet

ředitelství.